Uzeir Ajradini je rođen 26.09.1951. u selu Planjanu (Kosovo), u siromašnoj radničkoj porodici, od oca Jakupa i majke Fatime, kao peto dete po redu. Osnovnu školu je završio u rodnom selu i obližnjoj Sredskoj. Po završetku osnovne škole upisuje srednju učiteljsku i VP školu u Prizrenu, koje uspešno završava. Kasnije završava VEKŠ Peći i edukativni fakultet u Prištini. Godine 1975. počinje da radi u VP 8620 Kraljevo, 1976. se zapošljava kao nastavnik u D. Ljubinju da bi te iste godine zasnovao stalni radni odnos u svom rodnom selu.

Još kao dete oseća potrebu za pisanjem, svoje prve stihove napisao je u petom razredu osnovne škole a u sedmom razredu obajvljuje svoje pisane radove u listu “Dečije novine”, “TikTak”, “Zmaj, Jedinstvo za decu, kao i u mnogim drugim časopisima koji su štampani na teritoriji SFRJ.
Godine 1997. u Beogradu Izdaje prvu knjigu pesama za decu. Kasnije štampa i drugu,… a poslednja osamnaesru po redu je u štampi.

Knjige pesama za decu:

Vuk kod zubara (1997.) Beograd
Zov zavičaja (1999.) Prizren
Sliza u slunce (knjiga pesama za decu na lokalnom govoru Sredačke župe, 2003.) Prizren
Makadam mliješnog puta(2003.)Prizren
Hajde da skinemo dugu(2008.) Prizren
Već viđeno(2014.)Prizren
Vrbove svirale(2015.)Prizren
Nema leta bez deteta (2019.) Prizren

Romani:
Do dna i nazad(2008.) Prizren
Crna krila milosrdnog anđela(2012.) Prizren

Knjige pesama za odrasle:
Kameni zalogaj(1998.) Cirih
Ivicom beznađa (2009.) Prizren
Kako ću dalje s kim (2017.) Prizren
Antologija p(j)esnika Sredačke župe (2017.)Prizren

Knjiga priča i antologija pesnika Župe i gore na lokalnom govoru:
Za muke roden (2013.) Prizren
Napuknati lafoj (2003.) Smederevo

U štampi je knjiga pesama “Slepi put”

Njegove pesme su prevođene na mnogim balkanskim i svetskim jezicima i objavljene u mnogim antologijama u Bosni, Srbiji i na Kosovu. Ušesnik je mnogih kulturnih manifestacija kao što su “Zmajeve dečije igre” Novi Sad, 1984. godine i manifestacija manjinskih zajednica Evrope “Most” 2002. Konstanca, Rumunija.

Posle rata na Kosovu postaje član mnogih komisija, foruma i udruženja koja su se bavila kulturom, izadavanjem časopisa, (AVAZ, ALEM i ĐULISTAN) edicija i knjiga (POČETNICA) i kao trener za edukacijom nastavnika inter-aktivnom metodologijom. Bio je i član ekspertskom timu za izradu “Kurikuluma I”, a kasnije je kao kooautor za potrebe MONTA, štampao čitanke za prvi, drugi, treći, četvrti i peti razred osnovne škole, a kao samostalni autor objavio i čitanku za šesti razred osnovne skole. Bio je član udruzenja književnika SRJ, Srbije i sada je član LSHK (Udruženje pisaca Kosova), Rukovodilac je NVO “PERO” koja se bavi čuvanjem kulture i tradicoije naše zajednice, uz čiju pomoć je štampano i pet knjiga. Živi u mestu rođenja.

REKVIJEM ZA MRTVE DUŠE
U srcu mu raspeće gori
u duši nemirno spoticanje
izmiče vešto purpurnoj zori
ali me sustiže svitanje:
belih lobanja, slomljenih zuba,
ajmalija Luciferovim jurišnicima,
što se keze sa vatrenog stuba
mojim sapatnicima.

RUPA U GLAVI
Između dva krika
svetlosna godina bola,
tuga kao Šara,… prevelika
u noći gustoj ko smola.
A onda muk…tišina.
Lažima me kao živinu pune.
Govore da je istina:
– bol prestaje čim metak grune
i prosvira olovno tane,
potiljak i čelo.
Znam,… ideja je glupa
To sve religije brane,
jer kada se reinkarnira telo
u glavi ostaje rupa.

OBEĆANA REBRA
Žuti pas
ti još uvek
njuši mramor.
I mada
nema više
vatre u zubima
ali glad
mu je velika.
Ne više kao brdo,
već, …
kao Šara,
na čijim padinama
odmaraš kosti.
Njegova poseta
je vezana
za davno
obečanu hranu,
tvoja rebra.
Danju se
sa pticama družiš,
dok posmatraš
letnje sunce
koje zaboravi
svoj put,
kada u bistroj vodi
što kraj tebe protiče,
vidi kupačicu
koja kao nimfa
primiče obale.
Noću te izgubljenog,
među kradljivcima
sličica, …
traži, …
jedan fenjer
i jedan anđeo.
Ne preko noževa,
već preko
nebeskih širina.
Znam, …
gde će te naći!
Znam! …
Na mestu
Početka.

ZABORAV
Nemirne noći me ne mame,
žestoka pića sebi ne nudim
pre zore, sred tame
u jarosni dan se budim.
Buktinje zgasle, ne plamte.
U meni, … studen i zima.
Nema po čemu da me pamte
vreme je zaborav- svima.
Iz bezdani glasovi ječe,
ko iz potopljenih lađa.
Uzalud me bolesnog leče,
nova nada se ne rađa.
Obilje i sreća me nije htela.
Život u patnji minu sav.