Brže vašem klijentu

Background Image

Tehnička škola : U susret “Otvorenih vrata” – SAOBRAĆAJ I TRANSPORT

SAOBRAĆAJ I TRANSPORT

Smjer: Saobraćaj i transport ima dva profila:

  • Drumski saobraćaj
  • Drumski transport

 Glavni moto saobraćaja i transporta: „VIA VITA“ – Put je život!

Šta sve u trogodišnjem školovanju!

 Drumski saobraćaj: Profil drumski saobraćaj bavi se problematikom: Regulisanje i bezbjednost u drumskom saobraćaju, održavanje vozila, poznavanje motornih vozila, rješavanje problema u saobraćaju, činioci u oblasti saobraćajne psihologije kao prevencija od udesa, principa i zakonitosti regulisanja drumskog saobraćaja, obuka vožnje za “B” kategorije. 

Drumski transport: Profil drumski transport bavi se problematikom: Organizacija prevoza putnika i robe, stacionarni saobraćaj, savladavanje savremenih zahtjeva transporta principi i metode koje mogu da povećaju kvalitet u organizaciji saobraćajne proizvodnje.

Gde i šta poslije srednje škole ?

Posao u saobraćajnim preduzećima, policiji, opštinama, preduzećima za izgradnju puteva, organizacijama koje se bave tehničkim pregledom vozila, svim preduz

ećima koja u svom voznom parku posjeduje više vozila za sopstvene potrebe, poslovi dispečera, održavanje tehničke ispravnosti vozila, kontrolisanje dokumentacije, poslovi predstavništva, zastupanja i osiguranja voznog parka, registracije voznog parka, kontrola bezbjednosti saobraćaja, poslovi otpravnika autobusa i izrada reda vožnje, poslovi u preduzećima komunalnih djelatnosti, u turističkim agencijama, u organizacijama taksi službe i auto škola, poslove inspekcije saobraćaja u organima uprave, privatni biznis.

Oblik izvođenja nastave:

Teorijska nastava se izvodi u prostorijama kabineta obrazovanja u vidu predavanja i pomoću računara. Nastava se pažljivo priprema, a samo izvođenje prilagođava svakom učeniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Kabineti su savremeno opremljeni, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju učenicima savladavanje gradiva.
Obučeni predavači/profesori sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom učeniku.
Praktična nastava se izvodi u radnim prostorijama tehničkog pregleda
“BAJ-TEKNO”, auto školi “AB-EKS”, mjerenje nivo usluge na raskrsnicama u Prizrenu, sticanje osnovno znanje učenika u kabinetu:

Software CAD, Sim Traffic, Easy street draw 4.0, priprema učenike za polaganje vozačkog ispita pomoću online testova