Viša srednja tehnička škola “11 Marsi” u Prizrenu otvara sljedeće smjerove u nastavi na bosanskom jeziku za školsku 2021/22 školsku godinu:

  • Telekomunikacije i informativna tehnologija
  • Drumski saobraćaj
  • Dizajn mode

Datum upisa će objaviti Ministarstvo obrazovanja.