Obaveštenje Opštinskog Direktorijata Obrazovanja Prizrena


Rezultati intervjua kandidata konkursa za radna mjesta direktora i zamjenika direktora osnovnih i srednjih škola u Prizrenu:
Izborna komisija objavljuje sljedeće rezultate: LINK