Potreban radnik za rad u aščinici ARRIS.

Zainteresovani se trebaju javiti na tel.:

Mob. +38344286226; +049852422 Sadik Abdi ,
Ili lično u lokalu koji se nalazi u blizini tranzitnog puta na 3 kilometru puta Prizren Priština sa desne strane.