Ortopedska bolnica “Akat Ortomedica”, specijalizovana bolnica za ortopediju i hirurgiju od strane Ministarstva zdravlja objavljuje konkus za prijem:

Farmaceuta ili Ljekara opšte prakse (1)

Opšti kriteriji:

  • Posjedujete odgovarajuće kvalifikacije i licencu od strane MZ za radno na mjesto za koje konkurišete
  • Budete sposobni da primijenite znanja koje posjedujete

Zainteresovani kandidati trebaju poslati CV i skenirana dokumenta na email adresu akatortomedica@hotmail.com .