Danas je održano radionica pod nazivom “Korespondencija sa poslovnim partnerima na albanskom jeziku” u okviru projekta “Poslovna korespondencija – albansko bosanski poslovni riječni ” koji realizuje NVO “Katedra slobodnog uma”. Projekat podržava Kancelarija poverenika za jezike.
Prezentaciju su pripremili Ines Jusufi i Tasim Šašivari.

Teme radionice su bile:

  • Direktna komunikacija sa poslovnim partnerima.
  • Tehnika komunikacije putem e-maila i društvenih mreža.
  • Praktične vježbe poslovne korespondencije.

Izdvajamo uvodno izlaganje gospodina Tasima Šašivarija trenera radionice:

“Direktna komunikacija je veoma bitan segment današnjeg poslovanja. Poslovni prostor danas je jedan veliki Informativni sistem gdje svi učesnici u njemu moraju da znaju da komuniciraju i da su prepoznatljivi.

Biznis ne poznaje granice, nacije ili vjere. Poznaje samo profit pretočen u novcu kao osnovni motiv. Zbog ovog motiva neupučenima izgleda da se tu radi o nadmudrivanju i špekulaciji. Oni koji tako razmišljaju i počinju sa time ne ostaju dugo u biznisu.

Tu je splet kompleksnih pravila koje se moraju poštovati, učiti i primjenjivati.Vašem poslovnom partneru je veoma važno da ima sa vama sigurnost, povjerenje i prijatnost. Zato je veoma bitno kako ćemo komunicirati, koje ćemo informacije davati i kako ćemo se ponašati.”

Učesnici radionice su bili zaposleni u biznisima i zainteresovani za ovu temu.