Brže vašem klijentu

Background Image

NOTARI PRIZRENA

Javni beležnici – notari pružaju usluge u vezi:  
1. Familijarnih pitanja. 
2. Imovine.  
3. Ekonomskih pitanja i  radnog odnosa. 
4. Potvrda za legalizaciju i drugih potvrda.  
5. Čuvanja i deponovanja stvari i dokumenta. 

Sve o notarima Kosova možete naći na:
http://noteria-ks.org/ 

Notari Prizrena:  

Aliriza Beshi 044-140-158 noter.abeshi@hotmail.com  Ibrahim Lutfiu br.50.
Arta Morina-Mustafa 044-139-727 arta.mustafa@msn.com Remzi Ademaj  113
Besim Luli 044-136-896 lulibesim@hotmail.com Bajo Topulli br.4.
Bilgaip Maznikar 044-216-398 noter_bilgaip@hotmail.com  Bujar Godemi  br. 1
Orhan Gashi 044-191-608 orhan_gashi@hotmail.com Remzi Ademaj, 92.
Suna Sallahu 044-604-993 suna_salla@hotmail.com  William Walker 11.