KONKURS ZA POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MJESTA
(NA ODREĐENO VRIJEME)

1.Radno mjesto: Nastavnik razredne nastave
2.Radno mjesto: Nastavnik razredne nastave
3.Radno mjesto: Nastavnik Geografije
4.Radno mjesto: Nastavnik Biologije
5.Radno mjesto: Nastavnik Historije
6.Radno mjesto: Nastavnik Likovne umjetnosti
7.Radno mjesto: Nastavnik Njemačkog jezika
8.Radno mjesto: Nastavnik za Zdravstveni predmet
9.Radno mjesto: Nastavnik stručnih predmeta – Farmacija
10.Radno mjesto: Profesor za Hotelijerstvo i Turizam

Zadaci i odgovornosti :

– Priprema godišnje, mjesečne, nedeljne i dnevne nastavne planove
– Održava nastavne časove po utvrđenom rasporedu
– Planira, prati, rukovodi nadgleda savladavanje nastavnih sadržaja i vladanje svakog učenika,
– Primjenjuje nove metodologije u nastavi i ocjenjivanju
– Vodi računa i prati treninge za stručno usavršavanje,
– Kordinira svoj rad po zahtjevima uprave škole
– Organizuje vannastavne aktivnosti,
– Učestvuje u svim aktivnostima i događajima u školi
– Priprema potrebne izvještaje na zahtjev uprave škole,
– Komunicira i sarađuje sa roditeljima, učenicim, kolegama i upravom
– Sarađuje i učestvuje u radu svih organa škole u organizaciji ekstrakurikularnih aktivnosti i drugih aktivnosti koje organizuje škola,
– Obavlja sve poslove vezane za nastavne aktivnosti koje određuje Direktor škole u skladu sa zakonskom regulativom na snazi

Potrebna dokumentacija

Popunjeni formular za prijavu
– Fotokopija lične karte – Izvod iz matične knjige rođenih (kopija)
– Dvije preporuke (ako imate)
– Diploma o završenom fakultetu (kopija)
– Nostrifikacija diplome ako kandidat ima završeno školovanje van Kosova (kopija)
– Reference o postignutim rezultatima u radu
– Potvrdu o radnom stažu zajedno sa izvodom iz TRUST-a (kopija)
– Certifikati kojima se potvrđuje da li imate završene seminare i stručne obuke licenciranje od strane MONTI- republike Kosova (ako imate).


Konkurs će biti otvoren 10 kalendarsih dana, pravo za prijavu počinje od 26.07.2021.g. do dana 04.08.2021.g. što podrazumjeve zadnji dan i zatvaranje konkursa. Dostavljene prijave posle predviđenog roka neće biti primljene a nepotpuna dokumentacija biće odbijena.

Više informacija na: LINK