Javni poziv za subvencionisanje malih i srednjih preduzeća za nabavku mašina za proizvodnju/preradu

MINT/KIESA će podržati mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u subvencioniranju finansijskim sredstvima. Zainteresovani da se prijave na ovaj poziv moraju biti državljani Republike Kosovo.

Planirani budžet subvencije za ovaj poziv je 700.000,00 €. U svakom slučaju, ugovarač (MINT) zadržava pravo da ne distribuira sva raspoloživa sredstva.

Grant će biti podijeljen u tri lota, kako slijedi:

Lot 1 – Mikro preduzeća (zapošljavaju do 9 radnika),
Ukupan budžet za kategoriju mikro preduzeća je 300.000,00 €

Lot 2 – Mala preduzeća (zapošljavaju 10 do 49 radnika),
Ukupan budžet za kategoriju malih preduzeća je 250.000,00 €

Lot 3 – Srednja preduzeća (zapošljavaju 50 do 249 radnika),
Ukupan budžet za kategoriju srednjih preduzeća je 150.000,00 €

Za sve procedure prijavljivanja i potrebnu dokumentaciju, MINT / KIESA je pripremio uputstva za podnosioce prijava koje ćete pronaći na platformi e-Kosova na linku: mint.rks-gov.net i kiesa.rks-gov.net i za prijavu putem interneta kliknite ovdje: ekosova.rks-gov.net

Poziv za prijave je otvoren od 08.09.2022 do 28.09.2022.

Vodič za kandidate možete pronaći na platformi e-Kosova.