Kompanija “K Grup” u Prizre nu, raspisuje konkurs za 1 građevinskog inžinjera.

Radno vrijeme: Puno
Rok aplikacije: do 02/05/2021
Zainteresovani se mogu javiti na email: kgroupprizren@gmail.com ili na broj telefona: +383 49403888

Adresa kompanije: Prizren, Ul. William Walker, Blok A1, Sprat V, Br. 21.

Izvor: PortalPune