Brže vašem klijentu

Background Image

Intervju: Dr Refik Šaćiri direktor Direktorijata  geodezije i  katastra 

Dr Refik Šaćiri : 

Uskoro snimanje i i registracija dijelova nekretnina koji nedostaju u registru katastra 

  •  Pojasnite nam  koja je funkcija katastra. 

Katastar je po zakonu službeni registar za upis katastarskih parcela, zgrada, delova zgrada, sprovodnika i podzemnih objekata.
U katastarskom registru se upisuju podaci o zemljištu, zgrade, delovi zgrada, katastarske mape i katastarski obrasci u cjelini radi: informativnog sistema o zemljištu, administrativnog, pravnog, privrednog i naučnog sistema.  

  • Kakva je unutrašnja organizacija vaše služe i koja su vaša ovlaštenja? 

Služba se sastoji iz dva djela, jedan je katastarska služba a drugi geodezija.
Katastarska služba vrši upis gore navedenih objekata a geodezija vrši snimanje na terenu i utvrđuje faktičko stanje na terenu, koje se ubacuje i registruje u sistemu.
Moja uloga direktora je menadžerska dakle sprovođenje zakona o katastru i organizovanje službe radi što boljeg rada. 

  • Koliko je procedura upisa nekretnina složen postupak  sa obzirom da su katastarske knjige uništene u požaru? 

Dio katastarskih knjiga je uništen u požaru i ti delovi nedostaju u sistemu. Trenutno ukoliko stranka traži da se izda kopija plana koja ne postoji u sistemu mora da uplati određeni iznos i ekipa geodezije izlazi na teren da snimi postojeće stanje i ubaci u sistem. S obzirom da imamo mnogo zahtjeva procedura po nekad traje i do mjesec dana.  

  • Recite nam nešto više o projektu upisa nekretnina od strane vaše službe  koji počinje do godine? 

Ono što je dobro, je to, što je na moju inicijativu odobren budžet za svaku godinu, u visini od 30.000 eura za snimanje i i registraciju dijelova koji nedostaju. Cilj je da se do kraja ove gradske vlade kompletiraju svi podaci 

  • Postoji li web stranica sa podacima gdje građani mogu vidjeti dali je njihova nekretnina uknjižena u katastru? Koliko je urađeno na digitalizaciji katastarskih podataka. 

Postoji web stranica na kojoj građani mogu da vide određene podatke o svojoj nepokretnoj imovini:
geoportal.rks-gov.net .
Svi katastarski podaci su digitalizovani u zajedničkom sistemu sa Katastarskom agencijom Kosova koja je viši organ u odnosu na Direktorijat katastra i geodeziju. 

  • Kako uspavate da uskladite vaša dva zanimanja ljekara patologa i  direktora Direktorijata za geodeziju i katastar?  

Moj posao patologa je specifičan jer  ne podrazumijeva direktan rad sa pacijentima, tako da mogu da radim u bilo koje vrijeme, osim toga u mojoj laboratoriji rade dvije obučene sestre koje pripremaju materijal, na vrlo profesionalan način. I naravno posao ljekara mi je primaran i ako bih bio u situaciji da biram ne bih imao dilemu.