Nešto što svakako treba sačuvati od zaborava je prelijepi običaj udaje mlade i simbolični čin kada djevojka postaje žena. Običaj je još uvijek prisutan u selima oko Prizrena gdje žive pripadnici Bošnjaka. Ovaj čin se naziva “Baljanje nusa”, i simbolično opisuje prelazak djevojke u ženu. Jedan je od mnogih kulturnih ne-materijalnih elemenata Bošnjaka Prizrena.
Događaj sa videa je iz Grnčara.
Tehnička obrada Elmir Jakupi – Katedra slobodnog uma.