Katedra slobodnog uma nastavlja sa prezentacijom pjesnika i njihovih dijela u okviru programa “Prizrenski susreti pjesnika”. Ramit Ademović Ljubinjec rođen je 28.09.1958. godine u Gornjem Ljubinju kraj Prizrena. Osnovnu školu je završio u rodnom Gornjem Ljubinju i Donjem Ljubinju, Gimnaziju u Prizrenu, a zvanje diplomiranog ekonomiste stiče na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom…

Legenda koju sam čuo i koju sam mnogo godinakasnije zapisao, glasila je: „Kad je Bog stvarao i dijelio svijet, Gori je palosurovo mjesto, među brdima i visokim planinama,gdje zima traje po šest i više mjeseci. Zbog toga jeGora bila tužna i utučena. Bog je vide takozamišljenu, pa joj reče:– Šta ti je, što si tako…

Anesa Toro Rođena je 23. oktobra 1999. godineu Kruševu (Gora, Kosovo),gdje trenutno živi.Student je Edukativnog fakulteta u Prizrenu.Ovo je njena prva knjiga pjesama. Tvrđe od kamenaNeljudske zbilje su tvrde;da su od kamena, pukle bi,da su od drveta, izgorjele bii u prah se pretvorile.Da su od leda,otopile bi sevrelinom riječi.Ali, tvrđe sui od gvožđakoje se savilood…

Novinar Raif Kasi rođen je u Gornjem Ljubnju 1959. godine u Opštini Prizren. Još kao student započeo je sa radom u novinarstvu u tada najtiražnijem dnevnom listu na prostorima SFRJ „Večernjim novostima“. Od tada mu ova nimalo lahka i „klizava“ profesija postaje preokuacija cijelog života. Radio je u petnaestak domaćih i svjetskih, poznatih novinskih kuća…

Ismail Ramović je rođen 1962. godine u selu Jablanica opština Prizren. Osnovnu školu je pohađao u svom rodnom selu. Srednju školu je završio u Prizrenu. Studirao je na Filološkom fakultetu u Prištini i Edukativnom fakultetu u Prizrenu. Svoje prve književne radove objavljivao je u dječijem časopisu Novi svet, kasnije je svoje radove objavljivao u časopisima…

ANTOLOGIJAPOEZIJE GORE Uvodne napomene Gora posjeduje bogato kulturno nasljeđe, posebno narodnu poeziju, koja je u posljednjih tridesetak godinazapisana i donekle sačuvana od nestajanja u vremenu disolucije, globalizacije, migracije i urbanizacije. U veomakratkom periodu objavljeno je više knjiga narodnih pjesama iz kosovskog, ali i iz albanskog dijela Gore. Narodnu poeziju Gore su sakupljali i objavili Blaže…

U subotu 30.10. 2021. godine u knižari Altera u Prizrenu održan je susret pjesnika. Susret je organizovala NVO “Katedra slobodnog uma” u okviru projekta “Prizrenski susret pjesnika.U uvodnom djelu izlaganja direktor Katedre Masar Šašivari je istakao da projekat sponzoriše Ministarstvo kulture Republike Kosova. Projekat okupljanje pjesnike regiona u Prizrenu s ciljem otvaranja društva, rušenje tabua,…

Prizrenski susreti pjesnika.“Katedra slobodnog uma” predstavlja dio poezije pjesnika Nevruza Mehmeti Nevruz Mehmeti – poezija pdf ĆE TI PRATIM CVEĆE.. Će ti pratim cveće, što sakaš ti brotajPogljedajgo nego i sonoj gi motaj.Vo ljisjete zeljene će me setiš meneAko živni veter me duhna od tebe. Poljaj imaš tuje, ljubavi bez krajZam'rznate vo zima, razvijene vo…

Prizrenski susreti pjesnika: “Katedra slobodnog uma” predstavalja pisca Petrita Palushi koji živi i stvatra u Kuksu u Albaniji Piše: Demir Reshiti Petrit Palushi je vrlo poseban stvaralac koji se u albanskoj književnosti pojavio nakon ‘90-ih, koji osim što je romanopisac, povremeno se bavi novinarstvom i esejistikom, poznat je i kao istraživač albanske književnosti. Objavio je…