Brže vašem klijentu

Background Image

Carinska agencija “A.D.RINA SHPK” Prizren 

Želite da efikasno i na vreme obavite carinske obaveze? Saradnja sa nama vam može pomoći da brzo i profesionalno obavite sve procedure carinjenja robe.

Mi smo Carinska agencija (Špedicija), i naše usluge se odnose na carinjenje robe, zastupanjem uvoznih kompanija na carinarnicama Republike Kosovo. Pripremu dokumentacije za Carinske uvozno-izvozni režim, logistički tranzit i konsalting za uvozne i izvozne procedure. 

Kontakt: 
044-217-050 
045-610-200 
Facebook: RINA – SHPK Agjension Doganor 
Email: info.rinashped@gmail.com 

Adresa: Tranzitni put B.B., Prizren Holandski terminal 

Adresa: Rruga tranziti P.N-Prizren Terminali Holandez

Agjensioni Doganor “A.D.RINA SHPK” Prizren  

Dëshironi te përfundoni në kohë dhe me efikasitet detyrimet doganore? Bashkëpunimi me ne mundë t’ju ndihmojë për te kryer shpejtë dhe me profesionalizëm të gjitha procedurat e zhdoganimit të mallërave.  

Ne jemi agjension Doganor (Shpedicion) dhe shërbimet tona kane te bëjnë me zhdoganimin e mallrave duke i përfaqësuar kompanitë importuese pranë zyrave Doganore te Republikës së Kosovës. Përgatitjen e dokumentacioneve për regjimet Doganore Import-Export dhe Transit Logjistik dhe Konsulence mbi procedurat e importit dhe Exportit .