Brže vašem klijentu

Background Image

ARP: Finansijska podrška za projekte

Aplikacija za Korisnike, mera 10 “ Financijska podrška za projekte i iniciative koja imaju za cilj osposobljenje uloge žene u društvu i ekonomiji”- Program za Ekonomski Oporavak 2021- mera 4, druga faza

Situacija koja je stvarana od COVID 19 je gurala Vladu Republike Kosovo da preduzme mere za ekonomski oporavak, sa svrhom da se adresira ovaj izazov. Vlada Kosova je draftirala Program za Ekonomski Oporavak, koji deriva iz Programa Vlade Republike Kosovo za godinu 2020-2023 koja je odobrena od Vlade dana 05.06.2020 sa Br. 01/02, koji ima za cilj da štiti javno zdravlje i okonomski stabilitet u zemlji stvarana situacijem kao rezultat pandemije COVID 19.

Sledeće za izvršenje Programa za Ekomoski Oporavak za godinu 2021, sa Odlukom na Sastanku Vlade Republike Kosova Br. 06/58 dana 14.01.2021 sa Odlukom Br. 04/59 dana 21.01.2021, ARP je odgovorna za sprovodjenje Faza ll, Mera 4- Financsijska Podrška za Projekat i Iniciativu koja ima za cilj da se poboljša pozicija žene u društvu i ekonomiji.

ARP, na dedelivaje finansijkih strestava će da postupi na dve vrste: preko ne vladininh organizacija- organizacija žene koja su registrana sa pravnim okvirom Kosova, i sa direktnom podrškom malih biznisa i koja su rukovodena žena , i zamposlene žene.

Preko ovog poziva, ARP poziva nevladine organzacije da apliciraju sa promenim organizacijama za ove finansiska strestva da se osigura hitna, efektivna, i efikasna raspodela. Uslovi, kriterijumi i profili za ućeče apliciranih organizacija su objašena na aneksima (formularima) koja su prikačene sa pozivom- FORMULARI ZA NVO-FORMULAR 1.

Takođe, objašenje za male biznise koja su rukovođena od žena, samo zapososlonehih koja apliciraju direktno- Uslovi, kriterejumi i profili su objašnjeni na anakse (formulare) koja su pridržavana sa pozivom. FORMULAR ZA BIZNESE-FORMULAR 2

Više na: LINK