ANTOLOGIJAPOEZIJE GORE

Uvodne napomene

Gora posjeduje bogato kulturno nasljeđe, posebno narodnu poeziju, koja je u posljednjih tridesetak godina
zapisana i donekle sačuvana od nestajanja u vremenu disolucije, globalizacije, migracije i urbanizacije. U veoma
kratkom periodu objavljeno je više knjiga narodnih pjesama iz kosovskog, ali i iz albanskog dijela Gore. Narodnu poeziju Gore su sakupljali i objavili Blaže Ristovski, Birte Trearup, Harun Hasani, Nazif Dokle, Ramadan Redžeplari i Sali Kingji (Sali Kinđi).
Na osnovu objavljenih pjesama iz Gore može se zaključiti da gotovo i ne postoji junačka epika. Razloge treba tražiti u
tome što stanovništvo Gore po prirodi nije ratničko i da se uborbi za svoju egzistenciju nije bavilo hajdučijom i pljačkaškim pohodima, koje bi kasnije slavili i u „pjesmu stavljali“. U nekoliko pjesama opjevana je borba za zaštitu
svog doma, sela i zavičaja, ali nema nekog posebnog ciklusa junačkih pjesama sa značajnim i poznatim junacima.
Opjevani su Bećir-kapetan, Osman-paša, Kara-Mustafa, kao i bitka kod Čanakala.Međutim, Ramadan Redžeplari je u svojoj knjizi objaviodevet junačkih pjesama, čime se osporavaju tvrdnje većine istražaivača da u narodnoj poeziji Gore ne postoji junačka epika.

ANTOLOGIJAPOEZIJE GORE . PDF