BENA 2 – Sve za pčele i pčelare!

Mob.  044 337 624; 045 440912;
Tel. 029 232 237
E -mail: azar.sagdati@hotmail.com
Adresa: ul. Đemalj Bijedić, (u blizini novog doma zdravlja), Prizren