Brže vašem klijentu

Background Image

Zafir Redža – električar

Postavlja sve tipove elektricnih instalacija.

Vrši priključenje sa gradske mreže, montira transformatore do 35 kV i merne grupe.

Mob. 044 379 851

e-mail: zafo_kek_elektro@hotmail.com
Adresa.: Ljubižda, Prizren