Brže vašem klijentu

Background Image

Tehnička škola : ELEKTROTEHNIKA

ELEKTROTEHNIKA

Umetnost i tehnika gradnje

Učeniku je omogućeno da ovlada radom na računarima ( hardver i softver ), osnovama telekomunikacije, informacionim tehnologijama, elektroinstalacijama itd.

Moto: Biti informisan, znači biti bogat….

Smer elektrotehnike ima za cilj da osnaži kreativnost i stvaralački rad učenika te funkcionalnost na računarima. Ovaj smer traje tri godine i tokom školovanja učenicima se prenosi znanje iz sledećih predmeta:

Osnovi elektrotehnike, arhitektura računara i operativni sistemi, programiranje, električna merenja, osnovi elektronike, digitalna elektronika, računarske mreže, internet tehnologije i serveri,

Pored teorijskog znanja učenicima se pruža i mogućnost profesionalne prakse iz oblasti:

Osnovi elektrotehnike, hardvera i softvera računara, održavanje račun arskih mreža…..

Oblik izvođenja nastave:

Na smeru Elektrotehnike održava se teorijska nastava koja se izvodi u učionama i kabineta u vidu predavanja. Nastava se pažljivo priprema, a samo izvođenje prilagođava svakom učeniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja. Kabineti su savremeno opremljeni, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju učenicima savladavanje gradiva.

Praktična nastava se izvodi u učionicama, kabinetima u Tehničkoj školi. Na ovom smeru su angažovani profesori sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, koji imaju adekvatan pristup radu i mogu pružiti podršku svakom učeniku. U okviru praktične nastave, svake godine se organizuju izložbe radova učenika, koje posećuje veliki broj ljudi.

Nakon završenog trogodišnjeg školovanja, diploma koju steknete u našoj školi vam pruža mogućnosti zapošljavanja:

  • U poštama i telekomunikacijskim firmama
  • U elektrodistribuciji
  • U firmama za izradu softvera
  • U otvaranju privatnih firmi

Prednosti:

Mogućnost nastavka studija iz oblasti programiranja dizajniranja softvera, softverskog inžinjeringa itd.

U galeriji fotografija izloženi su samo neki od radova učenika koji predstavljaju najbolji dokaz školskih aktivnosti kroz različite predmete.