Brže vašem klijentu

Background Image

Tehnička škola : DIZAJN MODE

DIZAJN TEKSTILA I ODEĆE

Umetnost i tehnika gradnje

Učeniku je omogućeno da kreira odevne predmete sa funkcionalnim i estetskim vrednostima.

Moto: Everything start with a single line…..Sve počinje jednom linijom…..

Dizajn tekstila i odeće ima za cilj da osnaži kreativnost i stvaralački rad učenika te funkcionalnost i lepotu odevnih predmeta koji učenici kreiraju. Ovaj smer traje tri godine i tokom školovanja učenicima se prenosi znanje iz sledećih predmeta:
Crtanje i slikanje, Estetika odevanja, Baza izrade tekstila, Tehnologija odeće, Teorija forme, Menađment u umetnosti, Istorija umetnosti, Izrada odeće, Istorija kostima, Izrada tekstila, Tehnologija tekstila, Tkanje tekstila, Tehnologija tkanja,
Pored teorijskog znanja učenicima se pruža i mogućnost profesionalne prakse:
Tkanje, Krojenje i šivenje…….

Oblik izvođenja nastave:

Na smeru Dizajna odeće i tekstila održava se teorijska nastava koja se izvodi u učionama i kabineta u vidu predavanja. Nastava se pažljivo priprema, a samo izvođenje prilagođava svakom učeniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja. Kabineti / radionice / ateljei su savremeno opremljeni, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju učenicima savladavanje gradiva.
Praktična nastava se izvodi u učionicama, kabinetima, radionicama, ateljeima u Tehničkoj školi i u isturenom odeljenju Tehničke škole u Rečanu. Na ovom smeru su angažovani profesori sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, koji imaju adekvatan pristup radu i mogu pružiti podršku svakom učeniku. U okviru praktične nastave, svake godine se organizuju izložbe likovnih radova, modela odevnih predmeta, koje posećuje veliki broj ljudi.

Nakon završenog trogodišnjeg školovanja, diploma koju steknete u našoj školi vam pruža mogućnosti zapošljavanja:

  • U birou za dizajniranje odevenih predmeta
  • U konfekcijskim kućama
  • U firmama za krojenje i šivenje odeće
  • U otvaranju privatnih firmi

Prednosti:
Mogućnost nastavka studija iz oblasti vizuelne umetnosti, primenjene umetnosti, likovnim akademijama, odsecima za dizajn odeće itd.
U galeriji fotografija izloženi su samo neki od radova učenika koji predstavljaju najbolji dokaz školskih aktivnosti kroz različite predmete.