Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural hap thirrje publike për aplikim për fermerët e Komunës së Prizrenit, për përfitim në kuadër të projekteve:

Këto thirrje publike do të jenë të hapura për aplikim prej datës 24.05.2021 deri më 04.06.2021.

Dokumentacionet duhet të dorëzohen në sportelin e kërkesave në objektin e Administratës Komunale, në Qendrën për Shërbime të Integruara (One Stop Shop).