Okrugli sto datum:24.12.2022Tema: Značaj čuvanja nematerjalne kulturne baštine Bošnjaka prizrenskog regiona. Izlagač: Ismail Ramović Poštovani prijatelji,Danas ću moju besedi započeti jednom digresijom koja nas neće mnogo odvojiti od teme, a sa druge strane ima i te kako zajedničkih činilaca sa onim što je Katedra slobodnog uma pripremila za današnju prigodu. Reč je o identitetu.Mi svojim…

U prostorijama Instituta Yunus Emre u Prizrenu održana je promocija Albansko-Bosanskog poslovnog rječnika. Rječnik je proizvod projekta “Poslovna korespondencija” u realizaciji NVO “Katedra slobodnog uma” podržanog od strane Kancelarije povjerenika za jezike/ Kancelarije premijera Republike Kosova. Skup je otvorio koordinator projekta Masar Šašivari. Istakao je dao je rječnik jedan od alata za uspješnu korespondenciju poslovnih…

U Prizrenu u zgradi Instituta Yunus Emre postoji i radi biblioteka.Biblioteka je snabdjevena pored literature na turskom i albanskom jeziku i literaturom na bosanskom jeziku. Knjige na bosanskom jeziku su pretežno domaćih autora.Korišćenje prostorije biblioteke kao i postojeće literature je besplatno za njene članove. Radno vrijeme je od 9:00 do 20:00 časova. Ambijent prostorije i…

Danas je održano radionica pod nazivom “Korespondencija sa poslovnim partnerima na albanskom jeziku” u okviru projekta “Poslovna korespondencija – albansko bosanski poslovni riječni ” koji realizuje NVO “Katedra slobodnog uma”. Projekat podržava Kancelarija poverenika za jezike.Prezentaciju su pripremili Ines Jusufi i Tasim Šašivari. Teme radionice su bile: Direktna komunikacija sa poslovnim partnerima. Tehnika komunikacije putem…

Projekat “Jezička korespondencija/Albansko-bosanski poslovni rečnik“ podržan od strane Kancelarija poverenika za jezike Vlade Republike Kosova se bavi pružanjem pomoći poslovnim ljudima i građanima iz Bošnjačke zajednice Kosova u komunikaciji na albanskom jeziku prilikom poslovne korespondencije. Projektom je predviđena: – Izrada Albansko-bosanski poslovni riječnik izraza i fraza koje se naješće koristi prilikom korespondencije u poslovnom svetu…

Jasmin R. Ademović – biografija Jasmin R. Ademović rođen je 04. 08. 1992. u Subotici gde se školovao gde i danas živi, radi i stvara. Strukovni je ekonomista iz oblasti menadžmenta i licencirani carinski zastupnik (agent). Piše pretežno poeziju, ali i druge forme književnog izražavanja poput eseja, kratkih priča i dr. Za svoju poeziju je…

Katedra slobodnog uma nastavlja sa prezentacijom pjesnika i njihovih dijela u okviru programa “Prizrenski susreti pjesnika”. Ramit Ademović Ljubinjec rođen je 28.09.1958. godine u Gornjem Ljubinju kraj Prizrena. Osnovnu školu je završio u rodnom Gornjem Ljubinju i Donjem Ljubinju, Gimnaziju u Prizrenu, a zvanje diplomiranog ekonomiste stiče na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom…

1 2 3 6