KONKURS

Rok za prijavu 04/08/2022 – 11/08/2022

Opšti opis posla položaja
• Pruža podršku i savete na zahtjev najvišem administrativnom rukovodiocu institucije i titularu institucije za oblast
odgovornosti sektora kojom rukovodi;
• Rukovodi i vrši nadzor nad svim aktivnostima sektora i obezbeđuje njeno efikasno funkcionisanje i takođe
pomaže sektora u postavljanju ciljeva i razvoju plana rada za ispunjavanje ovih ciljeva;
• Doprinosi procesu donošenja odluka, u skladu sa oblastima odgovornosti obezbeđujući detaljne podatke i analize koje podržavaju proces donošenja odluka;

• Planira, priprema, prati i analizira budžet sektora kao i druge aktivnosti sektora, i obezbeđuje njihovo ispunjavanje

u skladu sa planom;

• Organizuje i dodeljuje poslove za njegovo/njeno osoblje i upravlja realizacijom dužnosti i odgovornosti koje treba

ispuniti u skladu sa ciljevima i odgovornostima sektora;

….
Detaljnije na: LINK

Leave a Reply