Nevladina organizacija “Katedra slobodnog uma” je realizovala projekta “Prizrenski susreti pjesnika” u kome su učestvovali pjesnici iz regiona. Štampana i elektronska publikacija je produkt pjesničkih susreta i sadrži biografiju i djelić njihovog stvaralaštva.


Prizrenski susreti pjesnika” nas vraćaju u vrijeme kada smo se radovali knjigama, tražili i nalazili idole u ljudima od pera. Druženje sa pjesnicima nas oslobađa loših misli, bude u nama dobre vibracije. Pjesnici su “odabran ljudi”, njihov talenat je božiji dar, i mi ga trebamo bezrezervno koristiti. U njihovim stihovima i pričama pronalazimo sebe , svoje misli i osjećanja koje smo željeli a nismo znali kako ih iskazati.

Prizrenski susreti pjesnika” su okupili pjesnike iz našeg okruženja. Sloboda koju preferira “Katedra” ruši zamišljene granice i ograničenja . Daje prostor pjesnicima da predstave svoje stvaralaštvo da upoznaju nove prijatelje, pjesnike i da njihove stihove pročitaju drugi.

Nadamo se da će naša ideja o slobodi uma i izražavanja imati svoj nastavak. Zahvaljujemo se svim pjesnicima koji su direktno ili indirektno učestvovali u aktivnostima projekta. Posebno se zahvaljujemo pjesnicima koji su prevodili svoje stihove na bosanskom jeziku i time nam iskazali veliko poštovanje i svoju stvaralačku veličinu.

Katedra slobodnog uma