Ministarstvo zdravlja Kosova:
Obavještavamo vas da od danas svaka vakcinisana osoba može preuzeti elektroniski certifikat o vakcinaciji sa platforme: https://ekosova.rks-gov.net/.