Brže vašem klijentu

Background Image

Prodhimi i pllakave dhe shkallëve – Terazo Mali

Prodhon pllaka, shkallë, mbulesa dhe dekorime për mure nga betoni dhe mermeri.

Mob. +38344140785; vib. +38349333928.

Facebook: terazomali
E-mail: terazomali@hotmail.com

Adresa: Rruga e Kuksit pn. Afër kopshtit Zoologjik – Prizren