JAVNI POZIV
Za prijavu za finansijsku podršku za sve porodilje sa prebivalištem u opštini Prizren, za svu
decu rođenu u 2021 godini.

Kvalifikacioni kriterijumi:

– Roditelji moraju biti stalni stanovnici opštine Prizren;

– Dijete mora biti rođeno od 01.01.2021 do datuma apliciranja;

Objašnjenje: Kandidati koji ne ispunjavaju jedan od ovih kriterija su diskvalifikovani od dobijanja!

Za djecu rođenu nakon datuma ovog poziva Opština će dati upute krajem godine!

Dokumenti koji se trebaju dostaviti:

1. Formular za apliciranje;

2. Kopija identifikacionog dokumenta (za oba roditelja);

a) Samo roditelja koji se stara, u slučajevima kada je dete pod paznjom jednog roditelja

3. Ekstrakt rođenja deteta;

4. Certifikat prebivališta aplikanta;

5. Izjava o Zajedničkom Domaćinstvu;

6. Konfirmacija aktivnog žiro računa u jednoj od licenciranih banki od Centralne Banke Kosova

(jedan roditelj)

Više na: LINK