Brže vašem klijentu

Background Image

Potreban građevninski inžinjer

RIGI Engineering SH.P.K.

Radno mjesto:

Inžinjer građevine Bachelor/ Master


Kvalifikacija

Završene studije (Bachelor ing ili Master ing.)

Završio studije na građevinskom fakultetu, konstruktivni smjer

Ostalo:

  • Pošaljite nam prijavu do 01.03.2021. godine.
  • Za više informacija možete nas kontaktirati na tel. 044/159 559 (Vllaznim Hasani )
  • Prijavu možete poslati na e-adresu: rigiengineering.ks@gmail.com


Dokumentacija za prijavu mora imati:

  • Pismeni zahtjev
  • CV sa ključnim ličnim podacima
  • Kopije diploma i potvrda sa Univerziteta
  • Sertifikati ocena sa univerziteta


Lokacija rada: Prizren, nasuprot autobuske stanice