Konkurs
Posao i škola Školovanje finansiran kompanije Proton Cable

Konkus za registraciju kandidata na smjer “Mhkatronika”, 4 stepen za školsku 2022/23.
Školovanje finansiran kompanije Proton Cable saradnik “Loyola Profesionale”.

1. Kvalifikacija za Mehatraniku traje 2 godine.

2. Plaćanje kandidata od strane naše kompanije. Kandidatima se garantuje posao u fabrici kablova Proton Cable Prizren.

3. Potrebna dokumenta:

– Diploma ili certifikat završene srednje škole.

– Certifikat rođenja ili lična karta kandidata.

4. Rok za predaju dokumenata:

01. Septembar 2022. godine.

Dokumenti se predaju u Kancelariji Asocijacije “Loyola Gymnasium”

Adresa Ulica Tranzita Petrovo Selo Prizren od 08:00 – 15:00 kao i kao i elektronski : https://www.alg-prizren.com/ ili na e-mail adresu alg-prizren@alg-prizren.com sa subjektom “Aplikim për Mekatronikë në Loyla-Profesionale”.