Brže vašem klijentu

Background Image

Poliklinika Bel Medic International – Gračanica

Poliklinika Bel Medic International u Gračanici pruža najkvalitetnije medicinske usluge našim pacijentima kroz širok spektar usluga, tako da na jednom mestu mogu svi članovi porodice da reše sve svoje zdravstvene probleme.

Između ostalih poliklinika ima i sledeće ordinacije: pedijatriju, internu medicinu, digitalnu radiologiju, urologiju, ortopediju, dermatologiju, neurologiju, psihijatriju, kabinet za funkcionalnu dijagnostiku srca i pluća (EKG, holteri, spirometar), očni i orl kabinet kompletno opremljenu ginekološku ordinaciju sa 4D ultrazvukom i HD tehnologijom, elastografijom, video kolposkopom, CTG aparatom, fetal doplerom, kompletnu stomatološku ordinaciju sa implantologijom, ordinacijom estetske medicine, salom za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju (sve vrste struja, ultra zvuk, magnet), ambulanta kola i transport pacijenata. Takođe kao sastavni deo poliklinike je hemataloško-behiohemijska i mikrobiološka laboratorija opremljena najsavremenijim i potpuno kompjuterizovanim laboratorijskim aparatima.

Poliklinika je potpuno kompjuterizovana i umrežena. Nema kartona pacijenata, papirologije i liste čekanja u klasičnom smislu. Poliklinika omogućava online konsultacije sa centrom u Beogradu. Ovo je prva takva e-poliklinika u regionu.

Poliklinika pruža mogućnost daljeg bolničkog lečenja u našoj bolnici u Beogradu i drugim specijalizovanim bolnicama u regionu.

Kontakt telefoni: 049/455999; 065/9898115 (viber)

Facebook: Bel Medic Gračanica

Instagram: @belmedicgracanica

LinkedIn: Bel Medic International

Website: www.belmedicks.com