Prizrenski susreti pjesnika.
“Katedra slobodnog uma” predstavlja dio poezije pjesnika Nevruza Mehmeti

Nevruz Mehmeti – poezija pdf

ĆE TI PRATIM CVEĆE..


Će ti pratim cveće, što sakaš ti brotaj
Pogljedajgo nego i sonoj gi motaj.
Vo ljisjete zeljene će me setiš mene
Ako živni veter me duhna od tebe.


Poljaj imaš tuje, ljubavi bez kraj
Zam'rznate vo zima, razvijene vo maj
Preko ovja cveće,ti praćam duh moj
Ako mlogo daljeko tvoj život go kroj.


Nemoj sal da rećeš, mi si zabrajla
Broj ljisje od cveće, kakva si mila
Pa zemigo vo ruke, i mirišnigo
Dremka ne te faća ka si pri nego.


Ljisje će te pahnet, može i da panet
Zn'j ovja ljisje i jesen go kanet
Otvori oči i rila ka ljipa Zadb'rce,
Pa igraj so zvezde vniknate vo s'rce.