Brže vašem klijentu

Background Image

Opština Prizren nudi gerijatrijsku službu

Opština Prizren, po prvi put na Kosovu, uvela je gerijatrijsku službu za starije osobe kojima je potrebna medicinska pomoć, ali nemaju priliku da dođu u centre porodične medicine.

Nadležni opštonski organi pozvaju sve građane kojima je potrebna gerijatrijska nega, da se prijave nadležnim organima opštine i telefonski broj 049 235 548.

“Ovaj projekat, trajaće najmanje naredne dvije godine. Tim za gerijatrijsku službu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti redovno će posećivati ​​starije osobe naše opštine, koji nemaju brigu ostalih članova porodice, radi pružanja medicinskih i socijalnih usluga kao što su merenje krvnog pritiska i druge vitalne mere, postavljanje ili uklanjanje urinarnog katetera, davanje oralne terapije, higijenske nege i raznih drugih usluga “, rekla je direktor Direktorijata za zdravlje Narqize Arënliu Hoxhaj.