Projekat “Jezička korespondencija/Albansko-bosanski poslovni rečnik“ podržan od strane Kancelarija poverenika za jezike Vlade Republike Kosova se bavi pružanjem pomoći poslovnim ljudima i građanima iz Bošnjačke zajednice Kosova u komunikaciji na albanskom jeziku prilikom poslovne korespondencije.

Projektom je predviđena:

– Izrada Albansko-bosanski poslovni riječnik izraza i fraza koje se naješće koristi prilikom korespondencije u poslovnom svetu i na Internet društvenim mrežama. Rječnik će biti u štampanom i elektronskom obliku.

– Otvaranje Online centra za konsultacije i pomoć prilikom korespondencije na albanskom jeziku.

– Održavanje radionica na ovu temu.

NVO “Katedra slobodnog uma” poziva sve zainetresovane da se obrate za pomoć ukoliko imaju poteškoće prilikom poslovne korespondencije na albankom jeziku na e-mail adresu:
poslovna.korespondencija@gmail.com
Sve aktivnosti vezena za projekta se mogu naći na Facenbook stranici:
https://www.facebook.com/Poslovna-korespondencija-105435362235659/
I kategoriji Poslovna korespondencija na web sajtu biznisinfo.net

NVO “Katedra slobodnog uma”