Regija grada Prizrena Župe ima veliki potencijal za turizam. Bogata je prirodnim resursima, bio proizvodima, ljekovitim biljem i ugostiteljskim objektima. Njeni građani su gostoljubivi i blagi po prirodi. Sve ovo čini veoma dobro osnovu za značajniju ulogu turizma u povećanju prihod građana Župe od turizma. Nedostaje sofisticirana i jedinstvena turistička ponuda proizvoda i usluga.

Polazeći od ovih činjenica NVO “Katedra slobodnog uma” je uradila nacrt projekta “Turistička ponuda Župe” koji je podržala opština Prizren tj. Direktorijat za Turizam i ekonomski razvoj.

Ciljevi projekta su kreiranje jedinstvene baze podataka turističke ponude regije Župe, promovisanje ponude, podsticaj građana, privrednika i preduzetnika da unaprijede svoju ponudu. Ekonomsko osnaživanje Župe.

Katedra je otvorena za sve vrste novih kreativnih ideja, sugestija i pomoći vezano za temu projekta.

Kontakt adrese:
Mob.ViberWatccap +38344389039.
Facebook: Turistička ponuda Župe

Leave a Reply