Brže vašem klijentu

Background Image

NIHSAN-ELEKTRIK  Manastirica

“NIHSAN-ELEKTRIK”  elektro firma.

Radimo komplet električne instalacije u vašim domovima, kao i video nadzor za bezbjednost vaših kuća. 

Mob. +38344350091 

email: bahsaniresid@gmail.com 

facebook: “Nihsan-elektrik”

Adresa: selo Manastirica 20000 Prizren