Brže vašem klijentu

Background Image

Msc. Afrim Tejeci – U Prizrenu veliki značaj dajemo Industrijskoj zoni

Msc. Afrim Tejeci savjetnik za mala i srednja preduzeća Kosova pri Privrednoj komori Kosova.

 

Privredna komora Kosova – PKK je najveća Asocijacija biznisa Kosova. Formirana je 1962. godine,  od strane Parlamenta Kosova. U PKK je učlanjeno  preko 18.000 hiljada članove i 56 udruženja. U okviru PKK u svakom gradu postoje kancelarije PKK-a. Kancelarije služe da bi bili što bliže biznisu, da posjete svoje članove i angažuju se za njihov uspješan rad. PKK svojim članovima omogućava prisutost na mnogo brojne privredne seminare, sajmove unutar Kosova i van zemje. Naš cilj je da u našoj mladoj dinamičnoj zemlji domaćim biznismenima omogućimo sastanke sa stranim investitorima u cilju privrednog razvoja Kosova,  da privučemo pažnja biznismenima iz Europe i Dijaspore u cilju povećanja broja investicija u Republici Kosovo. PKK ima za cilj da utiče na javnu debatu o ekonomskom zakonodavstvu, mjerama za podsticanje povećanja broja kompanija na Kosovu i stvaranje povoljnog okruženja za poslovanje.
PKK preko svojih aktivnosti utiče na povećanje opšteg nivoa svijesti društva u vezi sa vrijednostima preduzetništva na Kosovo. Poslovna zajednica na Kosovu treba da odigra važnu ulogu u stvaranju ovih unutrašnjih vrijednosti te da ih podigne na nivo  regionalnog i međunarodnog tržišta.

 

  • Koliko je bitan privatan sektor u ekonomiji Kosova?

Jačanje privrednog sektora na Kosovu će uticati na poboljšanje socijalnog i ekonomskog blagostanja na Kosovu. Time ćemo doprijeti poboljšanju imidža naše zemje i doprinijeti privlačenju stranih investitora preko raznih oblika partnerstva.

Jedan aktivan privatni sektor je od ključne važnosti za uspeh ekonomije. Preduzeća zapošljavaju ljude i čine ulaganja. Biznis koji napreduje odnosno koji je u porastu doprinosi ekonomiji u velikoj mjeri. Stoga je važno razumjeti koji faktor ometaju biznise u njihovim djelatnošću. Ekonomsko okruženje za biznis se često mijenja u ekonomiji u tranziciji.

 

  • Koji je trenutni prioritet PKK?

Privredna komora Kosova trenutno radi na otklanjanju prepreka za poslovanje. U gradu Prizrenu veliki značaj dajemo Industrijskoj zonu grada gde će investitorima biti obezbeđen poslovni prostor i sigurnosti da bi zainteresovani investitori mogli investirati svoj kapital.

 

  • Koja je uloga PKK-a u obrazovanju Kosova?

PKK pridaje veliki značaj profesionalnu radu, jer na Kosovu postoji veliki broj nezaposlenih ali nemamo i dovoljno profesionalnog kadra. PKK ima sporazum sa Ministarstvom obrazovanja da školama sa profesionalnim zanatima pridaje veći značaj, da učenici završavaju profesionalnu praksu u stručnim radionicama i biznisima. Tehnologija je svakoga dana savršenija pa prema tome moramo obezbjediti profesionalne kadrove u skladu sa njenim napretkom.