Brže vašem klijentu

Background Image

Mahir Krasniq – Davanje infuzije i injekcije kod kuće

Medicinski tehničar – uklučuje infuzije
daje injekcije vrši aplikacije urinarne kateterizacije. 

Mob. +38344 807 319
Facebook: Mahir Krasnic