Brže vašem klijentu

Background Image

Logopede Aida Zećirović / Terapia e gjuhës dhe të folurit

Logopede Aida Zećirović / Terapia e gjuhës dhe të folurit

+383 49 195 269
Adresa: Ordinanca stomatologjike Family Dent, përball Adriano caffe, Reqan , Prizren

Logopedi merret me parandalimin, diagnostifikimin dhe trajtimin e të gjitha çrregullimeve të të folurit, zërit, gjuhës, gëlltitjes, dëgjimit, leximit, shkrimit dhe çrregullimet e të gjitha formave të komunikimit.
 
Kush mund të përfitojë nga shërbimet e logopedit?
Fëmijët e vegjël, fëmijët e moshës shkollore, të rriturit dhe personat e moshuar.
 
Problemet të cilat i trajton logopedi: Belbëzimi, pamundësia e shqiptimit të disa tingujve (artikulimi), vështirësitë ne lexim dhe shkrim, ushtrimet e të folurit, vonesat në zhvillimin e të folurit, spektri i autizmit, goditja në tru, çrregullimet e gëlltitjes, etj.