Brže vašem klijentu

Background Image

Kućni majstori

Emro Džaferi
Djelatnost: Vodoinstalater i keramičar
Ljubižda, mob. 044405255
________________________________________

Ait Amza
e-mail: ait-75@hotmail.com ul.: Ljubižda, Prizren mob.: 044 880 951
Djelatnost: Kucni majstor za vodoinstalaciju, sitnu bravariju, grijanje, elektriku i sl.
________________________________________

Amdija Alimovic
ul.: Planjane mob.: 044 457 954
Profesija: Bravar
Djelatnost: Sve vrste ograde od gvožda

________________________________________

Batijar Ademi
ul.: LjubiŽda mob.: 044 145 392
Djelatnost: Servisiranje bele tehnike – mašina za pranje
________________________________________

Bajram Çollak

ul.: Đemala Bijedića 63 ) mob.: 044 130 522
Djelatnost: Elektro mehanika, elektricne instalacije, video nadzorni sistemi

________________________________________

Medel Elektonic
mob.: 044 317 201; 044 634 873
Djelatnost: Projektovanje i izrada elektricnih instalacija

________________________________________

Nevzat Ramadani
ul.: Ljubižda, Prizren mob.: 044 616 559
Profesija: Limar

________________________________________

Remzi Hamza
Ljubižda mob.: 044 280 199
Profesija: Monter centralnog grejanja
Djelatnost: Monter centralnog grejanja, solar, klima i vodovodne instalacije

________________________________________

Trend
e-mail: sedatmorina@hotmail.com ul.: Ul. Tahir Meha, 27 – Prizren (kod bivše mlijećne pijace) tel.: 029 222 692 mob.: 044 255 605
Prodaja atestiranog vodovodnog materijala

________________________________________
Zafir Redža
e-mail: zafo_kek_elektro@hotmail.com ul.: LjubiŽda, Prizren mob.: 044 379 831
Postavlja sve tipove elektricnih instalacija. Vrši prikljucenje sa gradske mreže, montira transformatore do 35 kV i merne grupe.