Brže vašem klijentu

Background Image

Intervju – profesor Zahir Arifović 

 Apelujem na buduće studente da im u izboru budućeg fakulteta presudi  – kvalitet.

 • Ukratko nam se predstavite. 

Zovem se Zahir Arifović, dolazim iz prizrenske Opštine. Dugi niz godina sam službenik i predavač na visoko-obrazovnoj instituciji: „Koledž Biznesi“. Magistar sam, a trnutno se nalazim na doktoratu u Makedoniji. Također, suprug sam i otac dvoje djece.   

 • Jedan ste od malobrojnih mladih ljudi iz bošnjake zajednice koji svoj posao i karijeru gradi van državnih institucija. Šta mislite koji je uzrok što većina mladih čeka na “rezervisana” mjesta? 

Mislim da maniri iz nekih prijašnih vremena, konkretno iz komunizma, još nisu napušteni. Ovaj sistem se zasniva na nemogućem tj. na ravnomjernoj raspodjeli kapitala i na kraju su svi dobijali, i onaj ko je redio više i onaj ko je radio manje.  Tako da danas mladi, tom inercijom, misle da je neko njima dužan da im da „radno / rezervisano“ mjesto. A znamo da je kapitalizam nešto drugo – tj. sami se moramo izboriti za poso, poziciju i za svoju karijeru.   

 • Recite nam nešto više o Koledžu Beznesi, kako funkcioniše, šta ga činio posebnim od drugih privatnih univerziteta i koledža na Kosovu. 

Koledž Biznesi je već dugi niz godina sastavni element visokog obrazovanja Kosova. Raspolaže sa atraktivnim smjerovima i odličnim profesorskim kadrom. Njegova posebnost je što je otvoren za sve zajednice, tako i iz moju bošnjačku zajednicu.  

Kako bih detaljnije pojasnio Koledz Biznesi ima tri fakulteta i nekoliko smjerova od kojih su: 

 1. Ekonomski fakultet 
 • Menadžment (BA) 
 • Menadžment biznisa 
 • Međunarodni biznis 
 • Marketing i komunikacije 
 • Banka i finansije u biznisu 

 2. Fakultet upravljanja u vanrednim situacijam (BA) 

 • Zaštita na radu 
 • Zaštita od požara 
 • Zaštita ambijenta 

 3. Pravni fakultet

 • Administrativno-ustavno pravo 
 • Krivično pravo 
 • Civilno pravo 
 • Izvršenje krivičnih sankcija 

 

 •  Uskoro će početi prijem novih studenata, da li je po vama konkurencija upisa samo između privatnih univerziteta ili postoji i konkurencija između privatnih i državnih visoko-školskih ustanova za prijem novih studenata? 

Odavno u svijetu mjerilo uspjeha jednog univerziteta nije pitanje da li je privatna ili državna institucija, već je mjerilo njegov kvalitet. Mislim da dolazi i kod nas vrijeme da se gleda kvalitet a ne ko je osnivač. Tako da imamo već privatne univerzitete na Kosovu koji su ispred nekih državnih univerziteta. Zbog toga apelujem na buduće studente da im u izboru budućeg fakulteta presudi baš ta osobina – kvalitet.   

 • Koji su vaši dalji planovi po pitanju vaše karije, da li razmišljate i o privatnom biznisu? 

Planovi su jednostavni, a oni su nastaviti sa ulaganjem u sebe, i nastaviti sa daljim  napredovanjima, kako privatno tako i poslovno, te u konačnici ispuniti planirano.   

 • Nešto što vas nismo pitali a važno je reći? 

Riječi jednog Južno-africkog profesora lijepo ukazuju na budućnost našeg obrazovanja i države: Da biste uništili jedan narod ili državu ne treba vam ništa više, nego samo dvije stvari, a to su smanjiti kvalitet obrazovanja i dozvoliti studentima da varaju na ispite. 

  

Biznis Info