Brže vašem klijentu

Background Image

Intervju Memnuna Ajdini – potpredsjednica za zajednice opštine Prizren

Memnuna Ajdini:  Nemam želju za eksponiranjem bez neke potrebe, iako to možda i nije pozitivno za politiku.

Edukacija i obrazovanje
Prirodno matematički fakultet–Odsjek: Biologija Priština, zvanje profesor biologije, Kosovo (1994. godine). 
Prirodno matematički fakultet- Odsjek: Biologija, obrazovni smjer, zvanje Master bioloških nauka, Priština, Kosovo(2015. godine.)
Prvi politički angažman je uključenje u DSB (članica Koalicije Vakat) 2006. godine i iste godine izabrana za predsjednicu foruma žena pri DSB (Demokratska stranka Bošnjaka).
Prvo institucionalno političko angažovanje je kao odbornik SO Prizrena, ispred Koalicije Vakat u mandatu 2007-2009 godine.
Drugi mandat kao odbornik 2013-2017 godine.
Treći mandat kao odbornik 2018. godine.
Radno mjesto : Dogradonačelnica / Potpredsjednica za Zajednice opštine Prizren.

– Pojasnite nam funkciju i nadležnosti potpredsjednik za zajednice. Kolika je ta funkcija formalnog karaktera i šta ona znači za manjinske zajednice opštine?

Potpredsjednik za zajednice, je funkcija koja pripada manjinskoj zajednici koja je najbrojnija od manjinskih zajednica , u slučaju Prizrena to je bošnjačka zajednica. Ova funkcija ima ulogu da štiti interese svih manjinskih zajednica. Da bi se štitila prava manjinskih zajednica, koja su Ustavom i Zakonom zagarantovana, postoji mehanizam, jedna od karika u zaštiti je i mjesto potpredsjednika kao najjača funkcija za zajednice, kao i funkcije potpresedavajučeg Skupštine, Šefa Kancelarije za Zajednice i presedavajući Komiteta za Zajednice, gdje su ta mjesta zagarantovana za manjine koje imaju iznad 10% od ukupnog broja stanovnika.
Funkcija potpredsjednika je da učestvuje na Skupštinske sastanke, sastanke borda, sastanke Komiteta za Zajednice, te ostale sastanke koji se tiču aktuelnih dešavanja a vezana su pored ostalog i za prava manjina. Takođe potpredsjednik ima pravo na organizovanje sastanaka ili debata sa javnošću ukoliko za to postoji potreba. Pored ovoga imam puno sastanaka koji su inicrani od strane grupe građana, udruženja ili pojedinaca, a koje se ponovo tiču ostvarivanja svojih prava. Ovim želim istaći i to, da ova pozicija, izaziva pažnju i međunarodnim organizacijama (OSCE, UNMIK i dr.), koji prate opšta i politička dešavanja u Republici Kosovo, kao i implementaciju prava manjina.

– Vaša karijeru je obilježilo dugogodišnje angažovanje u politici, možete li nam uporediti političke odnose i okruženja koja su vladala tokom ovog vremena.

Ja sam u politici ušla 2006 godine, kratko nakon ulaska u stranku, ja sam izabrana za predsjednicu žena u okviru moje matične stranke DSB. Druge godine tj. 2007 godine, na lokalnim izborima, izabrana sam za odbornicu u SO Prizren, kao predstavnik Koalicije Vakat, i time započinje moje političko djelovanje, pa sve do danas, sa pauzom od 2009 do 2013 godine. U ovom po zamašnom političkom periodu, moram priznati da politika gubi na transparentnosti, da je ranije bilo veće saradnje koja je uticala na postizanje opštih ciljeva, da je bilo većeg međusobnog uvažavanja, dosljednosti. U mom drugom mandatu se već pojavljuju negativnosti u transparentnosti i dosljednosti i mislim da se taj trend na žalost provlači i u ovom mandatu. Nova struktura vlasti, predstavlja veliku koaliciju, koja ima i svoje manjkavosti koje se najprije odnose na transparentnost, što otežava realizaciju strateških ciljeva kao i drugih aktivnosti u opštini Prizren. Moram primijetiti i to, da vodeća koaliciona stranka VV , je naslijedila velike nerasčišćene poslove i procese, što stvara velike probleme u rješavanju istih, te se time gubi ogromna energija i utiče na cjelokupan rad opštine. Moja saradnja kao potpredsjednice sa strukturom na vlasti je korektna, ali svakako da ima prostora da ta saradnja bude na višem nivou, što bi se svakako pozitivno odrazilo na ostvarivanje prava manjina.

– Postoji li korektan odnos u političkim relacijama između stranaka i između članova istih stranaka. Koliko je teško biti uspješan u ovom poslu?

Što se tiče saradnje, mogla bih reći da je korektna, kako između različitih stranaka takođe i pojedinačno između kolega. Što se tiče manjinskih predstavnika, koji dolaze iz tri različita subjekta, tj. Koalicija VAKAT -2, NDS-2, KDTP-3 odbornika, naši međusobni stranački odnosi nisu na zadovoljavajućem nivou, dok pojedinačno mogu slobodno reći da su jako dobri, ali na žalost, nama je vrlo često potrebna međustranačko jedinstvo koje izostaje i time se onemogućava pokretanje vitalnih pitanja i njihova realizacija. Svakako ovo je vezano za čelnike partija i strukture unutar partija a ne na pojedince.

– Stiče se utisak, obzirom na vašu trenutnu funkciju i odborničke mandate u opštini da niste pretjerano eksponirani u javnost. Koliko je to prednost jednog političara?

Mislim da imate dobro zapažanje, vjerovatno je to povezano sa mojim karakterom i vaspitanjem, a to je skromnost, te i to da nemam želju za eksponiranjem bez neke potrebe, iako to možda i nije pozitivno za politiku, ja se ipak držim toga. Za narod je bitnije da vide naše rezultate, jer oni prate i analiziraju naše aktivnosti, te na njima je da procjene. Moram reći i to da su moralne vrijednosti devalvirale, sistem vrijednosti je poremećen, te rezultat svega toga je opšte stanje društva.

– Vi radite i u više osnovnih škola. Koji su glavni problemi u obrazovanju na bosanskom jeziku i ko je najpozvaniji da te probleme rješava.

Da, ja radim u dve osnovne i jednu srednju školu, trenutno zbog moje pozicije držim samo neke časove u jednoj osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da obrazovanje na bosanskom jeziku zaista ima probleme, koji se najprije odnose na nedostatak udžbenika, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama, s’tim da u srednjim školama je dosta lošija situacija. Moram reći da i ostali uslovi nisu zadovoljavajući, to se odnosi na ostala tehnička pomagala itd. Što se tiče odgovornosti, svakako da smo svi po malo odgovorni, počev od centralnog preko lokalnog nivo političkih predstavnika, ali i na sam nastavni kadar koji možda ne radi punim kapacitetom. Kada bi poređali po hijerarhiji, onda svakako da su to naši predstavnici koji rade u ministarstvu, za dio koji se odnosi na nedostatak onih udžbenika koji još uvijek nisu prevedeni sa albanskog jezika, zatim u direktorjatu obrazovanja, pa preko direktora i svakog od nas pojedinačno koji smo u obrazovnom procesu. Po mom mišljenju najodgovornije za opšte stanje u obrazovanju je svakako Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije.

– Koji su vaši najveći uspjesi u karijeri.

Uspeh je relativna stvar, u zavisnosti od toga kako gledamo na to. Obzirom da sam politički bila prisutna samo na lokalnom nivou, gdje moram priznati da se ne mogu pokrenuti bitna tj vitalna pitanja. Infrastrukturni projekti su važni , ali po mom mišljenju, nisu od vitalnog značaja za zajednicu, tj. oni ne rješavaju egzistencijalna pitanja koja otvaraju perspektivu za opstanak, sa posebnim akcentom na mlade. Dakle, svakako da se ponosim na mnoge infrastrukturne projekte( asfaltiranje puteva, izgradnja škola, mostova, pokockavanje ulica, vodovoda, kanalizacija, ulične rasvete, izgradnja štala i td.) koji su odrađeni po selima Župe i Podgore, za vreme mog političkog djelovanja (zajedno sa mojim partijskim saradnicima). Ali ima pitanja koja za nas bošnjačke predstavnike trebaju biti prioritet nad prioritetima, a to je pitanje opština, posebno opštine Rečana, jer ispunjava sve potrebne kriterijume, poboljšanje obrazovanja sa prethodnim preporukama, procentualno zapošljavanje po državnim institucijama, zaštita uzurpiranja naših imanja itd. Za sva ova pitanja neophodna je zajednička platforma svih bošnjačkih stranaka, jer samo tako je sve ovo ostvarljivo. Ovo je zadatak sviju nas kojima je narod dao povjerenje, ako želimo opstati na našim ognjištima.

Biznis Info