Brže vašem klijentu

Background Image

Intervju Admir Jonuzi likovni umjetnik

Admir Jonuzi: Jedan od boljih načina podsticanja i razvijanja ljubavi prema likovnom stvaralaštvu je edukacija.

  • Molimo da nam se predstavite.

Selam Allejkum, ja sam Admir Jonuzi iz Novog Sela kod Prizrena, profesor likovne umjetnosti, slikar i likovni stvaraoc iz različitih oblasti.

  • Koje su vaše omiljene teme za kompoziciju vaših slika, dali i koliko izbor teme zavise od želje vaših naručilaca?

Likovna umjetnost je ogromna oblast koja pruža velike mogućnosti stvaranja kao i veliki broj likovnih tehnika, ja lično preferiram realnoj umjetnosti ali i podjejdnako volim apstraktnu umjetnost, takođe se bavim jednom veoma retkom tehnikom, pogotovo na načim prostorima, pirografijim ( crtanje vatrom ), naravno da i naruđbe imaju uticaja na moj likovni rad

  • Vi ste slikali i prije nego što ste završili likovnu akademiju, postoji li velika razlika između samoukih slikara i slikara sa akademijom.

Razlika svakako postoji, ono znanje koje ste imali kao samouki slikar je dovoljno samo kao pokretačka energija za daljim radom i potrebom da studirate i završite likovnu akademiju, nakon čega polako sazrevate u pravog umetnika.

  • Koliko društvo u vašem okuženju ima smisla za umjetnost, dali je edukacija način da se unaprijedi odnos prema kulturi ili je potrebno ulagati u druge oblike podsticaja?

Naše društvo je nedovoljno „razvijeno“ u pogledu likovne pismenosti, što svakako utiče i na vrednovanje likovnog rada, svaki vid edukacije iz ove oblasti je veoma bitan kako u razumevanju tako i podsticaju likovnog stvaralaštva.

  • Vi radite i kao profesor, postoje li talentovana djeca za slikarstvo?

Ko što sam prethodno naveo, jedan od boljih načina podsticanja i razvijanja ljubavi prema likovnom stvaralaštvu je edukacija, postoji odredjeni broj učenika koji su talentirani u oblasti likovne umjetnosti, no zbog nerazumevanja sredine, dručtva i uslovima u kojima zivimo, njihov „talenat se zavrsava“ zavrsetkom srednje pa i osnovne škole.

  • Možete li sami organizirati vašu samostalnu izložbu i gdje bi bilo prigodno mjesto za to?

Vrhunac rada u svakom poslu a posebno kod nas umetnika je „osvrt na lični rad“ tj. organizovanje izložbe likovnih radova, ja sam do sada izlagao na mnogim kulturno-drustvenim događajima u našoj zajednici, ali planiram i da nakon završetka postdiplomskih studija (Master Likovne umjetnosti) organiziram izložbu svih mojih radova tokom petogodišnjih studija u Prištini. Izložba bi bila organizirana u nikom od kulturnih centara u Prizrenu a i šire.

  • Koji su vaši dalji planovi?

Ko što sam več naveo, nakon završetka postidplomskog studija želim se intenzivno posvetiti samo likovnom radu i organizaciji izložbe mojih radova.