Brže vašem klijentu

Background Image

Infermieri në shtëpin tuaj – Liridon Alija

Shërbimet mjeksore në të gjithë teritorin e Prizrenit:

  • Dhënja e injeksioneve I.M. dhe I.V.
  • Dhënja e infuzoneve
  • Vendosjan e kateterit
  • Pastrimi dhe fashimi i plagës
  • Matja e sheqerit në gjak

Infermieri: Liridon Alija
+383 45 860 825 / 049 726 689