Brže vašem klijentu

Background Image

Imser Architecture – građevinska firma Dragaš 

Imser Architecture pruža usluge izgradnja kuća po sistemu: 

KLUČ U RUKE! 

  • Izgradnja svih građevinskih obkekata. 
  • Konsalting 
  • Nadzor 
  • Fasade  
  • Malter 
  • Ibercuk 
  • Grijanje 

Tel. Viber.+38344101154. 

Dragaš