Brže vašem klijentu

Background Image

I ove godine, peti put za redom “Nibet fest”

Tradicionalni festival etno muzike “Nibet Fest” će se i ove godine održati po peti put za redom. Biće to ponovo prilika da ljubitelji klasičnog Nibeta i moderne etno muzike uživaju u izvedbi majstora ove muzike.
Festival će se održati krajem mjeseca avgusta u Prizrenu. Detaljna agenda festivala i nova kreativna rješenja muzičkih performansa će osmisliti ekipa NVO “Katedra slobodnog uma” nosilac projekta. Glavni donator festivala je Ministarstvo Kulture Omladine i Sporta Kosova.
Cilj i ideja ovog festivala je razvijanje kulturnog turizma grada Prizrena i stvaranje brenda “Nibet muzike” afirmacija kulture novim sadržajem i ponudom. Prizrenu nedostaje festival ovog tipa koji je autentičan i jedinstven u regionu.

Za jačanje festivala je potrebna podrška šire zajednice i društva. “Katedra slobodnog uma” poziva ljude dobre volje i biznismene da podrže festival.
Vib. +37744389039
katedra_uma@hotmail.com