Brže vašem klijentu

Background Image

MONI & MONI Bau – prodavnice alata i mašina

Moni Prizren i Moni Bau Ljubižda

Alat, mašine, oprema, sanitarija, elektrika, boje i lakovi, lageri i kaiševi, šrafovska roba i još mnogo toga u prodavnicama “Hekurištja Moni” i “Moni Bau”.

Web site: www.moni-ks.com
Facebook: Moni Bau
mob. +38344152400; +38344119785

Adresa: Hekurishtja Moni – Edit Durham (Ćuljan) Prizren

Adresa: Moni Bau – Put Prizren Ljubižda