Brže vašem klijentu

Background Image

Gyn-Ops Ginekološko-akušerska Ordinacija

Dr Amet R. Ibro ginekolog.

Tel./Vib./Whatsapp : +38344656865; +38344339631. 

Usluge ordinacije:  

 • -Preventivni, kurativni i dijagnostički ginekološki pregledi. 
 • -Kolposkopski preventivni i kurativni pregledi. 
 • -Bakterijski icitološkibris cerviksa i vagine (PAPA test). 
 • -Biopsije cerviksa, vagine i vulve sa patohistološkom analizom. 
 • -Frakcionisane biopsije cervikalne i materične sluznice (endocervikalna i endometrijalna biopsija). 
 • -Hirurške ambulantne intervencije na cerviksu vagini i vulvi. 
 • -Preventivni akušerski pregledi. 
 • -Ultrazvučna dijagnostika unutrašnjih genitalnija i male karlice. 
 • -Dopler i 4D sonografija male karlice. 
 • -Ultrazvučna dijagnostika u trudnoći. 
 • -Expertna 4D i dopler vaginalna sonografija u prvom trimestru sa ne invazivnim skriningom na hromozomopatije. 
 • -Expertna 4D i dopler sonografija u drugom trimestru. 
 • -Fetalna ehokardiografija. 
 • -Ulrazvučni pregled dojke. 
 • -Savetovalište za planiranje porodice i kontracepciju.

Radno vreme: petak, subota, ponedeljak  od  09:00 – 16:00 h .

E-mail gynops@gmail.com 

Adresa:  Ul. Xheravica Br. 24.  U zgradi labaratorije Ikre (kod Novog  doma  zdravlja) Prizren