Brže vašem klijentu

Background Image

Firma N.T. “LAKI” PRIZREN

Firma “Laki” bavi se prodajom brašna i stočne hrane. 

Licencirana je za transport svakojake robe na relaciji Srbija – Kosovo – Makedonija – Albanija. 

Mob. 044 404 326 / 044153367 / Vib. +381637464066
Adresa: Na trećem kilometru magistralnog puta Prizren Priština (u blizini skretanja na tranzitni put),
Ljubižda, Prizren