Brže vašem klijentu

Background Image

Elmaz Qemal Dokle – NARODNA TRADICIJA KROZ NIBET MUZIKU

Elmaz Qemal Dokle

NARODNA TRADICIJA KROZ NIBET MUZIKU NA GORANSKOM

Pred da zborime za nibet, da poljame kuje se muzičke tradicionalni instrumenti so kuje se sviret i igraje ovja odbrane melodije, ot narodne pesne, spletene ka biseri vo đerdan, ot ke izvira i grgori ka planinske vodopadi ovaja goranska autentična magija šo se vika i poznata je ka nibet. (Etimologija ot ovja ime ište ne mi je poznato) Naš nibet je sličen so “Kaba” ot severna Grčka i južna Albanija šo go prati klarinet (grneta) i instrumentalni “potpuri” ot stređna Albanija. Vo naš nibet kroz 15 izvorne melodije se žela, se smije i se puje za naša sudbina. Ja nesom ekspert ot muzika, etnografija i muzikologija, ka autor ot kniga “Borje i Borjani” reši da gi pišam ovja redoj za naši svadbeni običaji, narodni orkestar i nibet.

NARODNA TRADICIJA KROZ NIBET MUZIKU .PDF

Wikipedia: Elmaz Dokle